iKariéra Dni Príležitostí 2014

Be big Fish!

“Be big Fish!“, znie motto pracovného veľtrhu iKariéra Dni Príležitostí, ktorý je určený pre študentov a absolventov technických odborov.

Veľtrh koncentruje na jednom mieste prestížne firmy, množstvo dostupných pracovných ponúk, skúsených personalistov a špecialistov z odboru, ktorí sú pripravení odpovedať aj na technické otázky uchádzačov o zamestnanie.

Jesenné Dni Príležitostí sa uskutočnia na dvoch technických univerzitách na Slovensku:

12. november FEI STU v Bratislave
26. november Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zúčastnených spoločností ako aj ďalšie informácie o projekte nájdete na našej oficiálnej stránke

dniprilezitosti.sk

Tešíme sa na Vašu účasť!