Telekom Day 2013

Zisti, čo letí na Konferencii Telekom Day 2013. Hlavnou témou je Smart Future!

Telekom Day je študentská konferencia určená predovšetkým študentom posledných ročníkov technických univerzít z Bratislavy aj regiónov s nadšením pre prácu a štúdium v danej oblasti.

Hlavným cieľom konferencie Telekom Day je predstaviť inovácie a nové technologické riešenia na telekomunikačnom trhu a zároveň poskytnúť študentom interakciu s odborníkmi z praxe. Prostredníctvom konferencie majú študenti príležitosť dostať sa do povedomia ľudí z praxe a byť oslovení ako potenciálni kandidáti na vhodné pracovné miesta.

Program konferencie napĺňajú zaujímavé prednášky a workshopy. Podstatnú časť tvorí riešenie prípadovej štúdie v zmiešaných pracovných skupináchNeoddeliteľnou súčasťou konferencie sú študentské súťaže s možnosťou vyhrať zaujímavé ceny. Odmenu získajú tie pracovné skupiny, ktoré navrhnú najlepšie riešenie na zadanú prípadovú štúdiu. Takisto si všímame aj najaktívnejších a najšikovnejších individuálnych študentov, ktorí majú príležitosť získať hlavnú cenu.

Telekom Day je tradícia, a tento rok oslavujeme už deviaty ročník. Buďte pri tom s nami.