Telekom Day 2015

JULES VERNE PREDBEHOL DOBU V KAŽDOM ZO SVOJICH ROMÁNOV.
SI AJ TY VERNE INOVÁCIÁM? SI ŠTUDENT 4. ALEBO 5. ROČNÍKA?

EN text