How-know

DP

How-know je vzdelávací projekt organizovaný študentskými organizáciami IAESTE Slovakia a Ynet. V rámci projektu prináša študentom prednášky od odborníkov z praxe, taktiež možnosť stretnúť sa s nimi osobne a informovať sa ohľadne ďalšieho vzdelávania a kariérnej špecializácie.Samotné prednášky zahŕňajú:

 • propagáciu
  • výroba a tlač plagátov, banerov,
  • distribúcia materiálov na vysoké školy, študentské domovy,
  • informovanie o prednáškach cez sociálne siete a študentské fóra.
 • organizačné zabezpečenie
  • úprava miestnosti podľa dohody so spoločnosťou,
  • možnosť zverejnenia propagačných materiálov spoločnosti,
  • zabezpečenie notebooku, projektora a ozvučenia počas prednášky.
 • video záznam
  • z prednášky je vytvorený video záznam s použitím FullHD techniky,
  • záznam je zostrihaný a upravený na zverejnenie po odsúhlasení prednášajúcim,
  • video je voľne dostupné na webstránke www.how-know.sk.

Kompletnú ponuku pre spoločnosti nájdete na tejto stránke.


V prípade akýchkoľvek informácií nás neváhajte kontaktovať na našej emailovej adrese info@how-know.sk.