Výmenný program

IAESTE je medzinárodná organizácia, ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť výmenný program pre vysokoškolských študentov vo viac ako 80 krajinách sveta. Jedná sa o odborné stáže, v rámci ktorých majú študenti silný záujem získať reálne skúsenosti z praxe. Stáže sú zamerané prevažne na študentov technických smerov, pričom už majú vedomosti nadobudnuté počas štúdia na VŠ vo svojom odbore.

Ako dlho trvajú stáže? v rozpätí od 6 do 52 týždňov
V akom období sú stáže najfrekventovanejšie? v letnom období – študenti majú „prázdniny“ a môžu zároveň „nahradiť“ zamestnancov počas čerpania dovolenky
Na aké odbory/fakulty sú stáže zamerané? IT, elektrotechnika, elektronika, strojárske inžinierstvo, stavebné inžinierstvo, telekomunikácie, chemické inžinierstvo, environmentálne inžinierstvo, biotechnológie, architektúra, ekonomika, marketing a i.
Akým jazykom je možné komunikovať so stážistom? anglický (najviac), nemecký, francúzsky, ruský, španielsky a i.
Aké sú náklady firmy/inštitúcie na zahraničného študenta? študent má právo na praktikantský príspevok, ktorý slúži na úhradu jeho výdavkov spojených s ubytovaním, stravou, dopravou a i.
Kto zabezpečuje ubytovanie pre študenta? IAESTE Slovakia (v rámci možností môže aj firma/inštitúcia)
Kto sa stará o študenta v jeho voľnom čase a ako? členovia IAESTE Slovakia organizujú pre zahraničných stážistov rôzne kultúrne, športové, poznávacie aktivity (medzinárodné víkendy v Prahe, Viedni, Tatrách, letný splav Vltavy a i.)

Prečo sa zapojiť do výmenného programu?

  • Študent je vysoko motivovaný pracovať, učiť sa
  • Praktikant sa vyberá na základe Vašich požiadaviek
  • Možnosť rozvinúť jazykové znalosti svojich zamestnancov
  • Možnosť nadviazať nové kontakty s mladými profesionálmi z ostatných krajín
  • Možnosť získať priamo informácie o kultúrach a technológiách iných krajín

Potrebujete viac informácií?

Prosím, vyplňte tento kontaktny formulár a následne Vás budeme kontaktovať.

Rozhodli ste sa zapojiť do nášho výmenného programu?

Prosím, vyplňte formulár Work Offer, kde si môžete definovať presne o akého študenta máte záujem.