Členovia LC Bratislava

Marek Štipčák
vice prezident
Kristína Šašinková
prezident
Filip Loja
národný líder
Fedor Hrubišák
lokálny líder
Adam Horka
člen
Adrián Bielik
člen
Alexander Gajdoš
člen
Erika Štefanková
člen
Ján Kováč
člen
Kristina Baltová
člen
Ladislav Polák
člen
Miroslav Veleba
člen
Patrícia Tothová
člen
Tomáš Gloznek
člen