Členovia LC Bratislava

Marek Štipčák
vice prezident
Kristína Šašinková
prezident
Filip Loja
národný líder
Fedor Hrubišák
lokálny líder
Filip Jandura
lokálny líder
Ján Kováč
člen
Tomáš Gloznek
člen