Členovia LC Žilina

Lenka Siráňová
prezident
Matúš Miľko
národný líder
Zuzana Kollarčíková
národný líder
Gabriel Augustin
lokálny líder
Dominika Karaková
člen
Eva Gregorová
člen
Gianluca Marino
člen
Jakub Holotňák
člen
Katarína Miklovičová
člen
Martin Novotný
člen
Ostap Horin
člen
Petra Mozova
člen
Simona Prokopová
člen
Stanislav Kubaľák
člen
Tomáš Dziak
člen
Tomáš Medveď
člen