Členovia LC Žilina

Simona Prokopová
prezident
Matúš Koleník
národný líder
Gianluca Marino
člen
Katarína Miklovičová
člen
Petra Mozová
člen