História

IAESTE bolo založené v roku 1948 v Londýne ako medzinárodná, nevládna, nepolitická a nezisková organizácia, cieľom ktorej je šíriť medzinárodné porozumenie a dobrú vôľu medzi študentmi všetkých národov bez ohľadu na rasu, pohlavie alebo náboženské vyznanie. Medzi desať zakladajúcich krajín patrila aj vtedajšia Československá republika. Zmena politického režimu však spôsobila prerušenie kontaktov, ktoré boli obnovené v roku 1965. IAESTE Slovakia bola prijatá za právoplatného člena IAESTE v roku 1993 a v roku 2010 slávila 45. výročie svojej nepretržitej činnosti na území Slovenska, resp. Československa. Stala sa tak najdlhšie fungujúcou medzinárodnou študentskou organizáciou na Slovensku. Za tento čas sa jej podarilo zabezpečiť odbornú stáž v zahraničí pre viac ako 6000 študentov.