Konferencie a stretnutia

IAESTE pôsobí vo viac ako 85 krajinách po celom svete. Práve vďaka medzinárodným konferenciám a stretnutiam sa darí búrať bariéry medzi jednotlivými národmi, prehlbujú sa kontakty medzi členmi a zlepšuje sa vzájomná kooperácia. Konferencie taktiež ponúkajú odborný rozvoj členov, motivačné workshopy a voľnočasové aktivity.