Annual Conference

Annual Conference sa koná každý rok koncom januára počas siedmich dní. Zúčastňujú sa jej delegáti a koordinátori výmeny zo všetkých krajín, v ktorých IAESTE pôsobí. Počet účastníkov konferencie sa pohybuje medzi 180 – 250. Konferencia pozostáva z viacerých častí:

 • Generálna konferencia
 • Výmena odborných stáží
 • IDT školenie
 • Semináre a cvičenia

Hlavným účelom konferencie je stretnutie, diskusia a hlasovanie o záležitostiach týkajúcich sa IAESTE. Hlasovacie právo má vždy len 1 delegát z každej krajiny. Časť "Výmena odborných stáží", ako už samotný názov napovedá, slúži na stretnutie koordinátorov výmeny z každej členskej krajiny. Odborné stáže sa menia medzi krajinami recipročne. Na základe požiadaviek od študentov sa koordinátori výmeny snažia nájsť pre nich tú, ktorá im najviac vyhovuje a pre ktorú spĺňajú kritéria stanovené zamestnávateľom. Základným dorozumievacím jazykom je angličtina, ktorou musia hovoriť všetci účastníci. Miesto konferencie sa volí vždy 2 roky dopredu.

Miesta konania predchádzajúcich konferencií:

 • 2015 Záhreb, Chorvátsko
 • 2014 Quito, Ekvádor
 • 2013 Belfast, Severné Írsko
 • 2012 Skopje, Macedónsko
 • 2011 Bangkok , Thajsko
 • 2010 Zurich, Švajčiarsko
 • 2009 Krakow, Poľsko
 • 2008 Amman, Jordánsko
 • 2007 Lisabon, Portugalsko
 • 2006 Valleta, Malta
 • 2005 Cartagena de Indias, Columbia
 • 2004 Viedeň, Rakúsko
 • 2003 Bangkok, Thajsko
 • 2002 Trondheim, Nórsko
 • 2001 Durban, Juhoafrická republika
 • 2000 Washington DC, USA