Join Us to Motivate People!

Join Us to Motivate People! je seminár zaoberajúci sa tréningom a motiváciou členov IAESTE. Stáva sa takmer povinným predovšetkým pre nováčikov. Toto medzinárodne stretnutie napomáha účastníkom získavať vedomosti a zdieľať skúsenosti o fungovaní IAESTE v jednotlivých krajinách. Trvá v rozmedzí troch až piatich dní. Program akcií je zameraný ako na motivovanie nových členov, tak aj na nadväzovanie a udržiavanie medzinárodných priateľstiev. Počas tohto podujatia, ktoré sa koná každoročne na inom mieste, sú vytvorené interaktívne skupiny pod vedením skúsenejších kolegov. Súčasťou programu sú taktiež najrôznejšie prehliadky, príhovory a párty.

Miesta konania predchádzajúcich seminárov:

 • 2015 Höllviken, Sweden
 • 2014 Enis, Ireland
 • 2013 Gozo, Malta
 • 2012 Orahovica, Croatia
 • 2011 Winterthur, Switzerland
 • 2010 Oslo, Norway
 • 2009 Radstadt, Austria
 • 2008 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
 • 2007 Istanbul, Turkey
 • 2006 Aalborg, Denmark
 • 2005 Osijek, Croatia
 • 2004 Ghent, Belgium
 • 2003 Carmaux-Albi, France
 • 2002 Szentendre, Hungary
 • 2001 Barcelona, Spain
 • 2000 Richterswil, Switzerland