Strategic IAESTE Development

Strategic IAESTE development je medzinárodný seminár, ktorý sa koná každoročne v inej krajine a je považovaný za druhé najdôležitejšie medzinárodné stretnutie po Výročnej konferencii. Účastníkmi sú univerzitní profesori, študenti a oficiálni delegáti z národných centier členských krajín. Medzi najdôležitejšie časti SID patrí navrhovanie zlepšenia administratívy IAESTE, rozvoj projektu výmeny odborných stáží a Generálnej konferencie. Počas SID sa pracuje vo viacerých pracovných skupinách, ktoré odpovedajú rôznym témam rozvoja IAESTE. História SID sa datuje do roku 1990.

Medzi mestá, ktoré usporiadali toto stretnutie, patria:

 • 2015 Bratislava, Slovensko
 • 2014 Banja Luka, Republika srbská, Bosna a Hercegovina
 • 2013 Madeira, Portugal
 • 2012 Wien, Austria
 • 2011 Valencia, Spain
 • 2010 Rendsburg, Nemecko
 • 2009 Ghent, Belgicko
 • 2008 Stavanger, Nórsko
 • 2007 Budapest, Maďarsko
 • 2006 Glasgow, Škótsko
 • 2005 Maribor, Slovinsko
 • 2004 Tunis, Tunisko
 • 2003 Skopje, Macedonia
 • 2002 Belfast, Severné Írsko
 • 2001 Malme, Švédsko
 • 2000 Reykjavik, Island