Letný program

Každý rok prichádzajú na Slovensko v rámci letného výmenného programu IAESTE - stáž, zahraniční študenti z celého sveta, o ktorých sa snažíme patrične postarať. IAESTE Slovakia má v starostlivosti o stážistov vybudované veľmi dobré meno, na ktorom má hlavnú zásluhu každoročne vyčlenený tím niekoľkých členov IAESTE - dobrovoľníkov. Táto skupinka ľudí sa snaží počas leta čo najviac spríjemniť pobyt stážistom na Slovensku.

Naša starostlivosť spočíva vo:

  • vyzdvihnutí stážistu na letisku/stanici
  • oboznámení s miestnymi pomermi, systémom mhd...
  • ubytovaní na internátoch, prípadne riešení problémov spojených s ubytovaním
  • sprostredkovaní prvej návštevy pracoviska, kde budú vykonávať svoju prax
  • v neposlednom rade, v organizovaní popoludňajších (víkendových) free-time aktivít

Free-time programy sú pre nás jedinečnou príležitosťou nadviazať častokrát nové priateľstvá so stážistami, či na budovanie vzťahov medzi stážistami navzájom; príležitosťou na poznávanie nových kultúr, zlepšovanie komunikácie v cudzích jazykoch. Náplň programu vo voľnom čase, vo veľkom závisí hlavne od dohody samotných stážistov s členmi IAESTE, no najčastejšie sa organizujú a najviac sa osvedčili rôzne návštevy miestnych hudobných a filmových festivalov, cestovanie v rámci Slovenska spojené s prezeraním hradov, pamiatok a stanovaním. Stážisti majú taktiež možnosť stretávať svojich kolegov, ktorí sú na stážach v okolitých krajinách, prostredníctvom medzinárodných stretnutí IAESTE, ktoré organizujú tamojšie lokálne centrá.