Odborné prednášky

Projekt How-know, v rámci ktorého IAESTE V Bratislave ponúka študentom zaujímavé odborné prednášky, ktoré prednášajú skutoční odborníci vo svojom odbore. Na stránke projektu www.how-know.sk môžeš nájsť všetky potrebné informácie o blížiacich sa prednáškach, ako aj archív s videami.