Výmenný program

Výmena odborných stáží je hlavnou náplňou činnosti IAESTE A.s.b.l. Absolvovanie odbornej stáže v zahraničných spoločnostiach alebo v akademických inštitúciách rozširuje študentom ich odborné a jazykové znalosti, taktiež získavajú priateľov, kontakty a skúsenosti, ktoré neskôr využijú vo svojom zamestnaní. Vďaka výmennému programu absolvuje odbornú stáž v zahraničí viac ako 5000 študentov ročne.

IAESTE poskytuje tri druhy odborných stáží:

Aký je medzi nimi rozdiel?
Konferenčné stáže prebiehajú od októbra do konca februára. Ich výhodou je, že v prípade jej pridelenia ste jediným kandidátom, bez akejkoľvek konkurencie. Spoločnosť, ktorej je vaša nominácia odoslaná zvažuje len vás. Na druhej strane ich nevýhodou je kratšie trvanie.
Postkonferenčné stáže prebiehajú celoročne, ponuky sa zverejňujú priebežne na našom portáli a stále je možnosť nájsť si nejakú stáž. Nevýhodou však je, že nie ste jediný kandidát na túto ponuku a teda konkurencia je vyššia. Odporúčame preto dávať dôraz na motivačný list a životopis, ktorými môžete vyniknúť medzi ostatnými.

Čo mám spraviť preto, aby som sa do výmenného programu zapojil?

 • prísť na jazykový test, ktorý sa koná v novembri a uspieť,
 • vo februári si príst vybrať z ponuky odborných stáží,
 • vycestovať do zahraničia :).
 • v prípade, že si nestihol termín stáží alebo jazykových testov, informovať sa o postkonferenčných stážach

Čo ma to bude stáť?

 • poplatok za jazykový test (2 €),
 • poplatok za prihlásenie na stáž (33 €),
 • poplatok za sprostredkovanie odbornej stáže (132 €),
 • v prípade, ak zahraničnou spoločnosťou, resp. univerzitou nebudeš akceptovaný, poplatok za odbornú stáž sa ti vráti v plnej výške, takže nemáš čo stratiť.

Aké sú výhody výmenného programu IAESTE?

 • na odbornú stáž je možné vycestovať do viac ako 80 krajín sveta,
 • zlepšiť si svoje jazykové znalosti (počas obdobia stráveného v zahraničí komunikujete neustále v cudzom jazyku),
 • obohatiť si odborné znalosti (na odbornej stáži pracujete na projekte v laboratóriu, vo firme alebo v teréne), keďže sa jedná o profesionálnu a odbornú prácu,
 • nájsť si medzi kolegami, či ostatnými praktikantmi priateľov na celý život,
 • spoznať novú kultúru (či už kultúru krajiny, v ktorej ste alebo kultúry ostatných stážistov),
 • stážista dostáva finančnú odmenu vo forme praktikantského príspevku, ktorý mu vystačí minimálne na pokrytie nákladov spojených s ubytovaním a výdavkami na stravu,
 • ubytovanie, pracovné povolenie a dokumenty na vybavovanie víz zabezpečí IAESTE,
 • osvedčenie o absolvovaní odbornej stáže.