Výmenný program

Výmena odborných stáží je hlavnou náplňou činnosti IAESTE A.s.b.l. Absolvovanie odbornej stáže v zahraničných spoločnostiach alebo v akademických inštitúciách rozširuje študentom ich odborné a jazykové znalosti, taktiež získavajú priateľov, kontakty a skúsenosti, ktoré neskôr využijú vo svojom zamestnaní. Vďaka výmennému programu absolvuje odbornú stáž v zahraničí viac ako 5000 študentov ročne.

IAESTE poskytuje tri druhy odborných stáží:

Čo mám spraviť preto, aby som sa do výmenného programu zapojil?

 • prísť na jazykový test, ktorý sa koná v novembri a uspieť,
 • vo februári si príst vybrať z ponuky odborných stáží,
 • vycestovať do zahraničia :).
 • v prípade, že si nestihol termín stáží, informovať sa o postkonferenčných stážach

Čo ma to bude stáť?

 • poplatok za jazykový test (2 €),
 • poplatok za odbornú stáž (132 €),
 • v prípade, ak zahraničnou spoločnosťou, resp. univerzitou nebudeš akceptovaný, poplatok za odbornú stáž sa ti vráti v plnej výške, takže nemáš čo stratiť.

Aké sú výhody výmenného programu IAESTE?

 • na odbornú stáž je možné vycestovať do 85 krajín sveta,
 • zlepšiť si svoje jazykové znalosti (počas obdobia stráveného v zahraničí komunikujete neustále v cudzom jazyku),
 • obohatiť si odborné znalosti (na odbornej stáži pracujete na projekte v laboratóriu, vo firme alebo v teréne), keďže sa jedná o profesionálnu a odbornú prácu,
 • nájsť si medzi kolegami, či ostatnými praktikantmi priateľov na celý život,
 • spoznať novú kultúru (či už kultúru krajiny, v ktorej ste alebo kultúry ostatných stážistov),
 • stážista dostáva finančnú odmenu vo forme praktikantského príspevku, ktorý mu vystačí minimálne na pokrytie nákladov spojených s ubytovaním a výdavkami na stravu,
 • ubytovanie, pracovné povolenie a dokumenty na vybavovanie víz zabezpečí IAESTE,
 • osvedčenie o absolvovaní odbornej stáže.