Výmenný program

Výmena odborných stáží je hlavnou náplňou činnosti IAESTE A.s.b.l. Absolvovanie odbornej stáže v zahraničných spoločnostiach alebo v akademických inštitúciách rozširuje študentom ich odborné a jazykové znalosti, taktiež získavajú priateľov, kontakty a skúsenosti, ktoré neskôr využijú vo svojom zamestnaní. Vďaka výmennému programu absolvuje odbornú stáž v zahraničí viac ako 5000 študentov ročne.

IAESTE poskytuje tri druhy odborných stáží:

Aký je medzi nimi rozdiel?
Na konferenčné stáže je možné sa prihlásiť v rámci februára, po úspešnom absolvovaní jazykového testu. Ich výhodou je, že v prípade jej pridelenia, ste jediným kandidátom, bez akejkoľvek konkurencie. Spoločnosť, ktorej je vaša nominácia odoslaná, zvažuje len teba.
Na postkonferenčné stáže je možné sa prihlásiť celoročne, ponuky sa zverejňujú priebežne na našom portáli. Nevýhodou však je, že nie si jediný kandidát na túto ponuku a teda konkurencia môže byť vyššia. Odporúčame preto dávať dôraz na motivačný list a životopis, ktorými môžeš vyniknúť medzi ostatnými.

Čo mám spraviť preto, aby som sa do výmenného programu zapojil/a?

 • uspieť na jazykovom teste, ktorý sa koná v novembri a decembri, alebo úspešne prejsť pohovorom s členom IAESTE Slovakia,
 • zaregistrovať sa a podať prihlášku na staze.iaeste.sk,
 • vybrať si z ponuky odborných stáží,
 • zaplatiť poplatok podľa typu stáže,
 • vycestovať do zahraničia :)

Čo ma to bude stáť?

 • poplatok za jazykový test (2 €),
 • pri konferenčnej stáži poplatok za prihlásenie na stáž (33 €) a v prípade, že ti bude pridelená, poplatok za jej sprostredkovanie (132 €),
 • alebo poplatok za sprostredkovanie postkonferenčnej stáže (165 €),
 • v prípade, ak zahraničnou spoločnosťou, resp. univerzitou nebudeš akceptovaný, poplatok za sprostredkovanie odbornej stáže sa ti vráti v plnej výške, takže nemáš čo stratiť!

Aké sú výhody výmenného programu IAESTE?

 • na odbornú stáž môžeš vycestovať do viac ako 80 krajín sveta,
 • zlepšíš si svoje jazykové znalosti (počas obdobia stráveného v zahraničí komunikuješ neustále v cudzom jazyku),
 • obohatíš si odborné znalosti (na stáži pracuješ na projekte v laboratóriu, firme alebo v teréne),
 • nájdeš si medzi kolegami, či ostatnými praktikantmi priateľov na celý život,
 • spoznáš novú kultúru (či už kultúru krajiny, v ktorej si alebo kultúry ostatných stážistov),
 • dostaneš za svoju prácu finančnú odmenu,
 • IAESTE ti pomôže s ubytovaním, pracovným povolením a vízovým procesom,
 • získaš certifikátu o absolvovaní odbornej stáže.