Jazykový test

Kvôli momentálnej situácii budú jazykové testy prebiehať v online forme.
Písomnú časť skúšky môžete nájsť na tomto linku. V teste si vyberte termín ústnej časti skúšky a naši koordinátori sa vám ozvú s bližšími informáciami.
V prípade, že chcete absolvovať test z iného jazyka ako angličtiny, kontaktujte svojho lokálneho koordinátora.

Termíny jazykových testov (ústna časť):
Preferovaný termín si zvoľte v písomnej časti testu. Naši koordinátori vás neskôr kontaktujú s bližšími informáciami.
Písomnú časť je potrebné vyplniť maximálne do 30.11.2020.
Posledný termín ústnej časti testu je 2.12.2020.

Body, ktoré možno získať:

Jazykový test - písomná časť max 25 bodov
Jazykový test - ústná časť max 25 bodov
Priemer známok zo skúšok na VŠ max 30 bodov
Členstvo v IAESTE max 30 bodov
Získaná stáž v spoločnosti 50 bodov
Zľava na odbornú stáž min 25% zľava

Ako prebieha jazykový test?

 1. V úvode absolvujete písomnú časť jazykového testu. Test môžete robiť zo štyroch jazykov. Anglický a nemecký sú hlavnými jazykmi, zatiaľ čo španielsky a francúzsky sú doplnkové jazyky. Na vyplnenie jedného testu máte jednu hodinu. Odporúčame vám robiť test zo všetkých jazykov, ktoré aspoň troška ovládate. Zahraničné spoločnosti, resp. inštitúcie totiž veľmi často žiadajú, aby študent ovládal viac jazykov. Napr. anglický a čiastočne španielsky. Po absolvovaní písomnej časti sa presuniete k lektorovi na ústnu časť, ktorá trvá približne 15-30 minút. Výsledné body budú zapísané do 2 týždňov a študent ich môže nájsť v informáciách o svojej prihláške na staze.iaeste.sk

 2. Študenti, ktorí sa zúčastnia jazykového testu sa musia registrovať na stránke staze.iaeste.sk. (Návod na podanie prihlášky)

 3. Všetkým študentom ponúkame jedinečnú možnosť, ako na 100% získať odbornú stáž a tou je, že záujemca sa svojou aktivitou pričiní o to, že zoženie v nejakej spoločnosti, ktorá sídli alebo má pobočku v niektorom meste, kde sídlia Lokálne centrá IAESTE Slovakia, odbornú stáž pre zahraničného študenta. Ak túto spoločnosť zoženie, skontaktuje sa s príslušným lokálnym centrom, ktoré už ostatné záležitosti (zmluva, požiadavky na uchádzača apod.) dorieši za neho.

  Podmienkou je, aby spoločnosť poskytla nasledovné:

  • praktikantské miesto v dĺžke min. 6 týždňov a max. 52 týždňov (v prípade kratšej stáže t.j. 6 – 12 týždňov je dobré, aby to bolo počas letných mesiacov),
  • odmenu pre praktikanta vo výške min 400,- €/ mesiac.

  Bližšie informácie si môžete prečítať v časti Výmenný program. Tomuto uchádzačovi bude pripočítaných plných 50 bodov. Podmienkou ale stále je, aby získal min. 26 bodov na jazykovom teste (anglický/nemecký jazyk).

 4. Za každú ďalšiu stáž, ktorú študent zoženie (bod 5.) získa 25% zľavu z výšky praktikantského príspevku:
1 získaná odborná stáž 50 bodov + 0% zľava
2 získaná odborná stáž 50 bodov + 25% zľava
3 získaná odborná stáž 50 bodov + 50% zľava
4 získaná odborná stáž 50 bodov + 75% zľava
5 zohnaná odborná stáž 50 bodov + 100% zľava