Jazykový test

Záujemcovia o konferenčnú stáž sa v prvom rade musia zúčastniť jazykového testu, ktorý sa koná raz ročne v novembri v mieste sídla každého lokálneho centra. V januári prebieha už spomínaná výmena stáží na Výročnej konferencii a vo februári sa získané odborné stáže prideľujú najúspešnejším kandidátom.

Termíny jazykových testov:

Bratislava:

Písomná časť

 • 22.10.2018 (pondelok) v budove FCHPT STU o 18:00 hod
 • 25.10.2018 (štvrtok) v budove FEI STU o 18:00 hod
 • 07.11.2018 (streda) v budove FCHPT STU o 18:00 hod
 • 08.11.2018 (štvrtok) v budove FEI STU o 18:00 hod
 • 29.11.2018 (štvrtok) FCHPT STU (CH14) o 18:00 hod.
 • 3.12.2018 (pondelok) FEI STU (AB150) o 18:00 hod.

Košice:

 • 20.11.2018 (pondelok) FBI TUKE o 17:00 hod.
 • 21.11.2018 (streda) FBI TUKE o 17:00 hod.

Žilina:

 • 28.11.2018 (streda) Rektorát UNIZA, Aula 2 o 18:00 hod.
 • 4.12.2018 (utorok) Rektorát UNIZA, Aula 2 o 18:00 hod.

Zvolen:

 • 13.11.2018 (utorok) TUZVO, Miestnosť A112 o 18:00 hod.
 • 27.11.2018 (utorok) TUZVO, Miestnosť A112 o 17:00 hod.

Zaregistuj sa tu: https://staze.iaeste.sk

Body, ktoré možno získať:

Jazykový test - písomná časť max 25 bodov
Jazykový test - ústná časť max 25 bodov
Priemer známok zo skúšok na VŠ max 30 bodov
Členstvo v IAESTE max 30 bodov
Získaná stáž v spoločnosti 50 bodov
Zľava na odbornú stáž min 25% zľava

Ako prebieha jazykový test?

 1. V úvode absolvujete písomnú časť jazykového testu. Test môžete robiť zo štyroch jazykov. Anglický a nemecký sú hlavnými jazykmi, zatiaľ čo španielsky a francúzsky sú doplnkové jazyky. Na vyplnenie jedného testu máte jednu hodinu. Odporúčame vám robiť test zo všetkých jazykov, ktoré aspoň troška ovládate. Zahraničné spoločnosti, resp. inštitúcie totiž veľmi často žiadajú, aby študent ovládal viac jazykov. Napr. anglický a čiastočne španielsky.

 2. O týždeň neskôr si Vaše jazykové znalosti overia lektori, s ktorými vediete konverzáciu na tému, ktorú oni navrhnú. Ide o odskúšanie si, na akej úrovni ovládate hovorenú reč daného cudzieho jazyka. Ústna časť sa realizuje len v anglickom a nemeckom jazyku.

 3. Študenti, ktorí sa zúčastnia jazykového testu sa musia registrovať na stránke staze.iaeste.sk. (Návod na podanie prihlášky)

 4. Všetkým študentom ponúkame jedinečnú možnosť, ako na 100% získať odbornú stáž a tou je, že záujemca sa svojou aktivitou pričiní o to, že zoženie v nejakej spoločnosti, ktorá sídli alebo má pobočku v niektorom meste, kde sídlia Lokálne centrá IAESTE Slovakia, odbornú stáž pre zahraničného študenta. Ak túto spoločnosť zoženie, skontaktuje sa s príslušným lokálnym centrom, ktoré už ostatné záležitosti (zmluva, požiadavky na uchádzača apod.) dorieši za neho.

  Podmienkou je, aby spoločnosť poskytla nasledovné:

  • praktikantské miesto v dĺžke min. 6 týždňov a max. 52 týždňov (v prípade kratšej stáže t.j. 6 – 12 týždňov je dobré, aby to bolo počas letných mesiacov),
  • odmenu pre praktikanta vo výške min 400,- €/ mesiac.

  Bližšie informácie si môžete prečítať v časti Výmenný program. Tomuto uchádzačovi bude pripočítaných plných 50 bodov. Podmienkou ale stále je, aby získal min. 26 bodov na jazykovom teste (anglický/nemecký jazyk).

 5. Za každú ďalšiu stáž, ktorú študent zoženie (bod 5.) získa 25% zľavu z výšky praktikantského príspevku:
1 získaná odborná stáž 50 bodov + 0% zľava
2 získaná odborná stáž 50 bodov + 25% zľava
3 získaná odborná stáž 50 bodov + 50% zľava
4 získaná odborná stáž 50 bodov + 75% zľava
5 zohnaná odborná stáž 50 bodov + 100% zľava