Jazykový test

Záujemcovia o konferenčnú stáž sa v prvom rade musia zúčastniť jazykového testu, ktorý sa koná v novembri a decembri v mieste sídla každého lokálneho centra. Záujemcovia z miest mimo lokálnych centier sa môžu zúčastniť online jazykového testu.

V prípade, že ste nestihli termín jazykového testu, kontaktujte svojho lokálneho koordinátora.


Termíny jazykových testov (ústna časť):
budú pridané v priebehu zimného semestra

Body, ktoré môžeš získať:

Písomná časť max 25 bodov
Ústna časť max 25 bodov

Body, ktoré môžeš získať navyše

Členstvo v IAESTE max 30 bodov
Získaná stáž v spoločnosti 50 bodov


Ako prebieha jazykový test?
V úvode absolvuješ písomnú časť jazykového testu. Na vyplnenie testu máš jednu hodinu. Po absolvovaní písomnej časti sa presunieš k lektorovi na ústnu časť, ktorá trvá približne 15-30 minút. Výsledné body budú zapísané do 2 týždňov a môžeš ich môže nájsť v informáciách o svojej prihláške na staze.iaeste.sk
Vo výnimočných prípadoch je možné absolvovať test z iného jazyka, ako angličtiny. Pre túto možnosť kontaktuj svojho lokálneho koordinátora.

Ako sa prihlásiť na jazykový test?
Prvým krokom je registrácia na stránke staze.iaeste.sk. Následne je potrebné podať prihlášku, kde si vyberieš termín jazykového testu. (Návod na podanie prihlášky)

Môžem zvýšiť svoje šance na získanie stáže?
V prípade, že záujemca získa odbornú stáž pre zahraničného študenta v spoločnosti, ktorá sídli alebo má pobočku v niektorom z miest, kde sídlia Lokálne centrá IAESTE Slovakia, tento záujmca má možnosť zvýšiť svoje šance na získanie stáže. Právne záležitosti, ako zmluva, požiadavky na uchádzača apod. dorieši lokálne centrum za neho.

Podmienkou je, aby spoločnosť poskytla nasledovné:

  • praktikantské miesto v dĺžke min. 6 týždňov a max. 52 týždňov,
  • odmenu pre praktikanta vo výške min 400,- €/ mesiac.

Bližšie informácie si môžete prečítať v časti Výmenný program. Tomuto uchádzačovi bude pripočítaných plných 50 bodov. Podmienkou ale stále je, aby získal min. 26 bodov na jazykovom teste.

Za každú ďalšiu stáž, ktorú študent zoženie (bod 5.) získa 25% zľavu z výšky praktikantského príspevku:

1 získaná odborná stáž 50 bodov + 0% zľava
2 získaná odborná stáž 50 bodov + 25% zľava
3 získaná odborná stáž 50 bodov + 50% zľava
4 získaná odborná stáž 50 bodov + 75% zľava
5 zohnaná odborná stáž 50 bodov + 100% zľava