Motivačný list

Jedným zo základných spôsobov ako zareagovať na pracovnú pozíciu, ktorá vás zaujala, je zaslanie dvoch základných dokumentov: Životopisu a sprievodného listu.

V životopise poskytneme zamestnávateľovi základné informácie o sebe – kto sme, čo vieme a čím sme prešli. Sprievodný list je niečo ako „prihláška“ o prácu, ktorá nás zaujala. Poslať životopis bez sprievodného listu je ako poslať oslávencovi pohľadnicu bez napísaného venovania.

Sprievodný list zohráva významnú rolu pri hľadaní si práce. Slúži na rýchlu orientáciu v našom životopise. V sprievodnom liste môžeme vyzdvihnúť naše špecifické schopnosti, zručnosti, skúsenosti, či najvýznamnejšie výsledky. Sprievodným listom v konečnom dôsledku zdôrazňujeme, že práve vy ste tá osoba, ktorú zamestnávateľ hľadá.

Napísať životopis je viac menej jednoduché – píšeme v ňom fakty o významných bodoch v našom živote. Napísať však sprievodný list už je o niečo zložitejšie. Viacerí sa pri ňom „zapotia“. Obyčajne zaberie písanie veľa času, lebo nevieme, čo v ňom napísať.

Aby ste i napísanie sprievodného listu zvládli hravo, poďme sa pozrieť na to, z akých častí by mal pozostávať.

Adresa

V hornej časti sprievodného listu sú vaše kontaktné údaje: meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, telefonický kontakt.

Pod vašou adresou je adresa spoločnosti, do ktorej chcete poslať údaje – názov firmy, (meno personalistu), adresa. Je vhodné, ak vieme meno osoby, ktorá má na starosti výbery zamestnancov. Svedčí to o tom, že sme si už zistili informácie o spoločnosti a obyčajne to zvyšuje naše šance dostať sa na pohovor. Ak meno nepoznáte, zavolajte do firmy a zistite si ho.

Prvý odsek

V prvej časti sprievodného listu oznamujeme zamestnávateľovi, odkiaľ sme sa dozvedeli o voľnom pracovnom mieste. Ak ste sa o ňom dozvedeli z médií, uveďte i konkrétny názov, napr. novín a dátum vydania. V ďalšej časti uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate. Mnoho uchádzačov o zamestnanie zabúda na tento detail. Spoločnosti často vypisujú inzeráty na viaceré pozície a je pre ne dôležité, aby vedeli, o ktoré voľné pracovné miesto prejavujete záujem vy. Inak to bude vyzerať, že sami neviete, čo by ste chceli robiť - vy len hľadáte prácu a nech vám teda niečo nájdu ...

Napr.: Na základe inzerátu uverejneného v Profesii dňa 7.3.2004, by som vás chcela požiadať o prijatie do zamestnania. Zaujímam sa o pozíciu asistentky.

Druhý odsek

Ide o stručné zhrnutie vašich vedomostí, schopností (vzdelanie, ktoré sa viaže

k pozícii, osobitné schopnosti: ovládanie PC programov, absolvované školenia) či skúseností (predchádzajúce pracovné skúsenosti, prax popri štúdiu ...). Všetky sa však musia vzťahovať k pracovnému miestu, o ktoré prejavujete záujem. Cieľom tejto časti je ukázať, akým prínosom môžete byť pre zamestnávateľa.

Najlepšie sprievodné listy obsahujú i príklady najvýznamnejších výsledkov. Ak ste predajca, poukážte na najvýznamnejšie kontrakty, ktoré ste uzatvorili, ak ste manažér, poukážte na projekty, ktoré ste viedli a čo ste nimi dosiahli, ak ste špecialista ľudských zdrojov, poukážte na to, ako sa vám podarilo zastaviť fluktuáciu zamestnancov či vytvoriť vzdelávací program, ktorý prispel k zvýšeniu produktivity.

Tretí odsek

Mal by vyzdvihnúť vaše osobnostné vlastnosti, ktorými máte možnosť ukázať, aký vlastne ste a na základe ktorých sa odlíšite od ostatných kandidátov.

Tip: nenápadne zakomponujte do tejto časti práve tie skúsenosti, vlastnosti, ktoré zamestnávateľ v ponuke vyžaduje (nenápadne znamená používaním synoným).

Pozitívne formulky na záver

V záverečnom odseku vyjadrite túžbu stretnúť sa na osobnom pohovore. Zároveň poďakujte za čas, ktorý venovali vašej žiadosti.

Dátum a podpis

Dátum by mal byť vždy aktuálny.

Ak posielate sprievodný list prostredníctvom pošty, podpísať by ste ho mali vždy rukou. Elektronický podpis je prípustný len pre e-mailové zasielanie dokumentov.

Sprievodný list a životopis, ktoré posielate do firmy, sú vašou vizitkou. Zamestnávateľ vás ešte nepozná, prvotný obraz o vás si utvorí práve na základe týchto dokumentov. To, či vás personalista pozve na pohovor záleží práve od informácií, ktoré v nich uvediete. Preto sa im oplatí venovať náležitú pozornosť.

Dôležité tipy

  • Hlavným motívom sprievodného listu je ukázať, ako sa vaše schopnosti stretli s potrebami zamestnávateľa. Nemýľte si to preto so skrátenou verziou životopisu.
  • Nebuďte príliš stručný, ale ani príliš „urozprávaný“. Maximálna dĺžka sprievodného listu je jedna strana hárku A4. Nepoužívajte ozdobné typy dopisných papierov.
  • Nebuďte príliš nejasný, neurčitý. Uvedomte si, že osoba, ktorá číta vaše údaje dostane desiatky odpovedí na danú pozíciu. Všetko, čo napíšete do sprievodného listu či životopisu podporuje vaše stretnutie sa s potencionálnym zamestnávateľom.
  • Používajte rovnaký typ písma v sprievodnom liste i v životopise.
  • Ak posielate list na meno pána Nováka pánovi Mokrému, síce zaujmete, ale negatívnym spôsobom. váš sprievodný list môže skončiť v koši behom sekundy ...
  • Ak ste si už raz vytvorili sprievodný list, neposielajte ho hromadne do všetkých firiem. Pre každú firmu by ste mali vytvoriť osobitný sprievodný list, vyzdvihnúť tie skúsenosti, vedomosti, ktoré sú pre tú- ktorú firmu dôležité.
  • Aby bol váš sprievodný list trefný, pred tým, ako ho pôjdete písať, posúďte kritéria pre pozíciu a vytvorte si zoznam zručností a kľúčových slov, ktoré požaduje zamestnávateľ. Potom ich zakomponujte do sprievodného listu.
  • Nepíšte o tom, čo by ste chceli robiť vy, ale stále majte na pamäti, ako by ste mohli byť pre zamestnávateľa prospešný.
  • Ak posielate spolu so sprievodným listom a životopisom i ďalšie prílohy, mali by ste ich zoradiť do istého poradia: sprievodný list (ním oslovujete zamestnávateľa), životopis (poskytujete fakty o vašej osobe), kópie vysvedčení, nadobudnuté certifikáty, referencie.

Zdroj www.profesia.sk