Návod na vyplnenie nominačného formulára

Student Nominated
Ref. No.: (referenčné číslo stáže - je uvedené na druhej strane ružového papiera (Form “O”) ako Ref. No.
Treba ho prepísať vpravo hore vedľa nadpisu “Student Nominated“)
D/02/1156/2
Personal information
Family name: (priezvisko)Kováčik
First and/or other names: (rodné meno)
Jozef
Home address: (adresa trvalého bydliska)Jilemnickeho 5, 810 10 Prievidza, Slovakia
Phone no: (telefónne číslo domov v medzinárodnom tvare) +421 2 123 456
E–mail: meno@email.com
Address during terms: (adresa prechodného bydliska, napr. Internát)MLADOSŤ, Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava, D4-32/3
Phone no: (mobilné telefónne číslo v medzinárodnom tvare)+421 905 123 456
Date of birth (day/month/year): (dátum narodenia v tvare deň/mesiac/rok)1.8.1990
Place of birth (miesto narodenia)Bratislava
Nationality: (štátna príslušnosť)Slovak
Passport no.: (číslo Vášho pasu)
Issued at: (miesto vydania pasu)
Valid until (day/month/year): (platnosť v tvare deň/mesiac/rok)
Sex: (pohlavie)male/female
Marital status: (rodinný stav - single/married/divorced) single
Are you medically fit: (zdravotný stav. V prípade, ak nejaké zdravotné problémy, resp. ochorenia máte, prosím špecifikujte bližšie v prílohe. Uvádzať tiež cukrovku, astmu a pod.)
Study information
University/College: (názov univerzity v originálnom preklade do cudzieho jazyka)Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: (názov fakulty v originálnom preklade do cudzieho jazyka)Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Specialization: (špecializácia)Software Engineering
Completed years of study: (počet ukončených ročníkov pred začatím stáže, t.j. ak ste stále v treťom ročníku štúdia, ale termín začiatku stáže máte cez leto, budete mať ukončené 3 ročníky štúdia)3
Knowledge of languages: (jazyky, ktoré ovládaš a prislúchajúci stupeň, 1=excellent, 2=good, 3=fair)Slovak - 1, English - 2, Hungraian - 3
Total years required: (dĺžka nominálneho štúdia tvojej fakulty)3 (Bachelor’s) + 2 (Master’s)
Desired period of training (day/month/year) (obdobie, v ktorom chcete stáž vykonávať v tvare deň, mesiac, rok. Toto obdobie musí byť prispôsobené obdobiu špecifikovanému zamestnávateľom)from: 01/09/2013 to: 15/10/2013
Do you wish lodging to be found for you? (v prípade zvolenia možností “áno“ sa IAESTE v danej krajine postará o nájdenie ubytovania)yes/no
Are you required/do you wish to prepare
a technical report during the training period?" (záleží na vôli študenta)yes/no
Date: (nevypisovať. Vypisuje sa dátum, kedy ste všetky dokumenty odovzdali do kancelárie IAESTE Slovakia)For offical use only