Správa o odbornej stáži v zahraničí

Správa o odbornej stáži v zahraničí slúži ako pomôcka pre študentov, ktorí na odbornej stáži ešte neboli a takisto slúži na skvalitňovanie výmenného programu IAESTE Slovakia. Váš príspevok by mal obsahovať rady, tipy, varovania a iné dôležité infomácie o tom, aký prínos mala pre študentov absolvovaná stáž a čo asi študentov na takej stáži čaká.

Pri písaní správy vás prosíme o dodržiavanie nasledovných bodov:

  • správa má byť vo formáte súvislého textu (nie v odrážkach)
  • správa má byť v slovenskom jazyku
  • správa má mať rozsah aspoň jednej A4

Orientačné body - aby ste na nič dôležité nezabudli:

  • cestovanie - ako ste cestovali? očakával vás niekto na mieste?
  • sociálne aktivity - ako sa o vás členovia IAESTE postarali? zaviedli vás do firmy? ukázali okolie? aké boli vaše aktivity po práci?
  • ubytovanie - aké ste mali ubytovanie? aká bola úroveň?
  • práca - aká bola vaša pracovná náplň? aký bol prístup zamestancov a kolegov? koľko hodín ste pracovali? bol plat postačujúci?
  • stravovanie - bufety? jedálne?
  • kultúrny program - zúčastnili ste sa výletov organizovaných IAESTE?

K správe je vhodné priložiť pár fotiek.

Túto správu zašlite do 30 dní od skončenia vašej odbornej stáže.

Vaša správa môže byť uverejnená na našej webovej stránke.

V prípade viacerých fotografií použite niektorý z kopresných nástrojov (zip, rar, ...).
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.