Žiadosť o vrátenie depozitu / Poplatku za stáž

Bol si na stáži a rád by si požiadal o vrátenie depozitu 33 € ? Nezabudni okrem žiadosti o vrátenie depozitu vyplniť aj tieto dva formuláre (bez toho Vám nebude depozit vrátený).

Nárok na vrátenie depozitu majú všetci študenti ktorí nám najneskôr do 1 mesiaca od ukončenia stáže vyplnia všetky tieto 3 formuláre.

Depozit Vám pošleme na Váš účet do 1 mesiaca od prijatia všetkých formulárov.

Na základe tejto žiadosti vám zašleme zálohu za stáž. Zaslaním vyhlasujete, že všetky zadané údaje sú správne. Prípadné otázky môžete smerovať na exchange@iaeste.sk.

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.