Rezervované stáže

Čo sú rezervované stáže?

Sú to stáže, ktoré si študenti hľadajú a vybavujú sami. To znamená, že kontaktujú firmu v zahraničí a dohodnú všetky podrobnosti ohľadne stáže. Následne môžu kontaktovať IAESTE Slovakia, ktoré študentom ochotne pomôže s administratívou týkajúcou sa vybavovania samotnej stáže a kontaktovania príslušného lokálneho centra IAESTE v krajine, v ktorej sa študenti chystajú danú stáž absolvovať.

V čom vie IAESTE Slovakia pomôcť študentom?

IAESTE je celosvetová organizácia, vďaka čomu vieme slovenským študentom pomôcť s:

  • vybavovaním dokumentov potrebných na vycestovanie (víza, pozývacie listy, ...),
  • hľadaním ubytovania,
  • vyzdvihnutím na letisku/stanici,
  • spoznávaním mesta/krajiny,
  • prípravou zaujímavého programu počas priebehu celej stáže.