Partnerstvo

HomeDARUJPartnerstvo

V rámci našej spolupráce s firmami poskytujeme možnosť partnerstva. Čo ako náš partner môžete získať?

 

  • Uvádzanie vašej spoločnosti ako partnera IAESTE Slovakia na všetkých propagačných materiáloch a podujatiach IAESTE Slovakia
  • Prednostné právo na rezerváciu stánku na veľtrhu IAESTE Dni Príležitostí
  • Možnosť rozšírenej propagácie na 3 technických univerzitách na Slovensku
  • Pomoc pri organizovaní odbornej prednášky či workshopu na univerzitách
  • Propagácia na weboch IAESTE Slovakia
  • Logo na obálke Katalóg Jobu
  • Extra dvojstránka v Katalog Jobe
  • Iné

Partnerstvo vždy predchádza vzájomnej dohode a je možné upraviť ho pre potreby firmy tak, aby vyhovovalo obom stranám.

 

PARTNERI IAESTE