Online Dni Príležitostí

HomePROJEKTYOnline Dni Príležitostí

Online pracovný veľtrh IAESTE Online Dni Príležitostí je nový projekt našej organizácie, ktorý sme vytvorili ako online podporu pre veľtrhy IAESTE Dni Príležitostí prebiehajúce priamo na pôde univerzít.

Hlavnou myšlienkou je firmám umožniť inzerovať svoje pracovné ponuky počas celého roka a cieliť tak priamo na študentov technických univerzít na Slovensku.

Najbližší veľtrh

22.11. - 26.11.2021

Zaregistruj sa na www.online.dniprilezitosti.sk

Počas konania veľtrhu pribudne na platforme program videokonferencií, ktorých sa budeš môcť zúčastniť ako aj budeš mať možnosť chatovať priamo so zástupcami firiem.

Pre študentov

  • pracovné ponuky počas celého roka
  • ponuky zamerané špecificky na technické odbory  
  • chat priamo s firmou 

Pre firmy

  • chat priamo so študentmi, 
  • marketingový dosah 10 – 15 tisíc študentov 
  • možnosť uverejniť pracovné ponuky počas celého roka 
  • špecifická cieľová skupina zameraná na študentov a absolventov technických univerzít
Staňte sa vystavovateľom na našom veľtrhu!

Vystavovatelia, ktorí sa našich veľtrhov zúčastnili

Unicorn Systems SK s.r.o.

Senacor FCS GmbH

ANDRITZ Slovakia s.r.o.

Essity Slovakia s.r.o.

Siemens s.r.o.

NES Nová Dubnica s.r.o.

ON Semiconductor

Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o.

Mediálni partneri veľtrhu

Povedali o nás

V našej digitálnej agentúre, buckle up, s.r.o., už druhý rok spolupracujeme s IAESTE Slovakia pri stážovaní študentov z celého sveta, a to bez akýchkoľvek podmienok na krajinu pôvodu. Vďaka vždy zrozumiteľnej a včasnej komunikácií budeme tentokrát stážovať šikovného študenta z Argentíny v oblasti informačných technológii, ktorý tak získa praktické skúsenosti pre svoje ďalšie pôsobenie. Ak ste ešte nevyskúšali, odporúčame všetkými desiatimi. Minulý rok sme u nás privítali študentku z Thajska a výmenu vedomostí, vrátane kultúrnej výmeny, ktorá k tomu neodmysliteľne patrila, si v agentúre pochvaľovali všetci. IAESTE reagujú promptne a poskytujú nám, ako aj študentom, dostatočnú podporu pri vytváraní zázemia pre študenta, a to aj osobne, ak je to potrebné.

Buckle up, s.r.o.

Lukáš Sivák

Predovšetkým by som chcel oceniť iniciatívu ako takú. Študenti veľmi potrebujú spoznávať „reálny“ prístup k rozvoju soft skills formou tréningu a workshopu. Training Day plní túto úlohu. Osobne ma veľmi potešilo, aký mali účastníci záujem vzdelávať sa v tejto oblasti. Verím, že podobných užitočných podujatí bude pribúdať. Ja sa rád pridám aj v budúcnosti.

Maxman Consultants

PhDr. Peter Benkovic

„V rámci našej spoločnosti ARTIN Solutions, s.r.o. často nadväzujeme spoluprácu so študentami technických odborov. Máme veľmi dobré skúsenosti s ich participovaním na projektoch a ochotou učiť sa. Teší nás, že máme takmer 100% úspešnosť s ich prechodom zo študentskej dohody na trvalý pracovný pomer. Práve vďaka tomu sme sa začiatkom tohto roku stali partnerom IAESTE, ktorá pripravuje technické veľtrhy, zabezpečuje osvetu o možnostiach uplatnenia študentov na trhu práce a je sprostredkovateľom komunikácie s firmami. Vždy nás poteší, keď máme možnosť prezentovať našu spoločnosť na technických školách. Partnerstvo s IAESTE je pre nás z tohto pohľadu významné a strategické.„

ARTIN Solutions

Michaela Marcinová

PARTNERI IAESTE