Kôlnička

HomePROJEKTYKôlnička

Projekt howknow Vám prinášajú študentské organizácie IAESTE Slovakia a YNET. Jeho cieľom je poskytnúť študentom, najmä vysokých škôl, možnosť zvyšovať úroveň svojich praktických vedomostí nad rámec štandardných učebných osnov. Tento cieľ chceme dosiahnuť organizovaním odborných prednášok a workshopov.

Študenti sa na prednáškach dozvedia o praktických problémoch v daných oblastiach (informačné a telekomunikačné technológie, manažment, informačné právo a iné), spôsoboch ich riešenia a o nastupujúcich trendoch. Okrem nových znalostí získajú študenti možnosť priameho kontaktu so špičkovými odborníkmi z praxe.

Aj takto môže vyzerať Kôlnička

Predchádzajúce workshopy

Fullstack Vader (React + GraphQL)

Už ťa nebaví písať klasické REST API a rád by si dal kopačky jQuery? Príď na náš workshop a získaj hodnosť fullstack vadera. Pomocou sily Reactu a GraphQL si následne podmaníš celú web galaxiu.

Agilne alebo vodopádom? ...tak, aby dobre bolo (3oSoft)

Na workshope si účastníci vyskúšajú obidva prístupy vývoja softvéru a na záver bude možnosť zhodnotiť výhody a nevýhody oboch prístupov a tajné interné info zo zákulisia firmy.

Postav si vlastný Hadoop

Workshop bol zameraný na BigData. Účastníci tohto workshopu mali k dispozícii prístup na virtuálne servery Amazon Web Services, kde mali za úlohu spracovať vopred pripravené dáta.

User Experience + testovanie

Na workshope sa účastníci naučia aký môže mať softvér vplyv na používateľa a ako vytvoriť z používania aplikácie používateľský zážitok.

Nadizajnuj si svoju prvú iOS aplikáciu

Pri tomto workshope svoje dlhoročné know-how v grafickom dizajne odovzdal Marek Martančík z firmy Pixwell. Spolu sme sa presvedčili, že aj pixely vedia veriť na vektorovú grafiku v našom (možno) prvom dizajne pre iOS.

Naprogramuj si svojho robota

Úlohou účastníkov bolo poskytnutého robota a prispôsobiť ho svojim požiadavkám tak, aby prešiel po dráhe tvorenej čiernou čiarou na bielom podklade ako prvý. Roboty boli programované v známom prostredí Arduino.

Zaujímavosti

92

účastníkov potvrdilo, že obsah WS zodpovedal jeho popisu

78

účastníkov by vedelo aplikovať získané vedomosti

85

účastníkov bolo spokojných so znalosťami lektora v danej problematike

81

účastníkov by sa workshopu zúčastnilo znovu

Máte záujem poskytnúť workshop na projekte kôlnička?

Napíšte nám!

    PARTNERI IAESTE