Kontakt

HomeKontakt

Národné centrum

Simona Prokopová
E-mail: nc@iaeste.sk
Tel: +421 902 974 442

Vazovova 5
811 07 Bratislava

IČO: 30845408
DIČ: 2020851162
IČ DPH: SK2020851162

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
P.O. Box 42
850 05 Bratislava 55
IBAN: SK96 1100 0000 0029 4803 0924
SWIFT: TATRSKBX

IBAN je platný od 1.1.2017

Stáže

Marek Rybárik
Viceprezident pre stáže
E-mail: exchange@iaeste.sk
Tel: +421 902 974 666

Projekty

Zuzana Šatalová
Vice prezident pre projekty
E-mail: zuzana.satalova@iaeste.sk
Tel: +421 910 391 392

Zahraničie

Alexander Gajdoš
Viceprezident pre zahraničie
E-mail: alexander.gajdos@iaeste.sk
Tel: +421 950 260 192

Administratíva

Alžbeta Lelková
Vice prezident pre vnútro
E-mail: alzbeta.lelková@iaeste.sk
Tel: +421 907 550 775

Lokálne centrum Bratislava

Romana Žilková
E-mail: bratislava@iaeste.sk
Tel: +421 904 540 815

Átriové domky blok A/21
Staré grunty 36
841 04 Bratislava-Karlova Ves

Lokálne centrum Košice

Filip Matuškovič
E-mail: kosice@iaeste.sk
Tel: +421 902 974 233

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9/B,
042 00 Košice

Lokálne centrum Žilina

Filip Fabrici
E-mail: zilina@iaeste.sk
Tel: +421 919 137 611

UZ Veľký Diel,blok G-H
Vysokoškolákov 22,
010 08 Žilina

PARTNERI IAESTE