Kontakt

HomeKontakt

Národné centrum

Ľubica Komarová
E-mail: nc@iaeste.sk
Tel: +421 918  274 475

Vazovova 5
812 43 Bratislava

IČO: 30845408,
DIČ: 2020851162
IČ DPH: SK2020851162

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
P.O. Box 42
850 05 Bratislava 55
IBAN: SK96 1100 0000 0029 4803 0924
SWIFT: TATRSKBX

IBAN je platný od 1.1.2017

Stáže

Erika Štefanková
Viceprezidentka pre stáže
E-mail: exchange@iaeste.sk
Tel: +421 902 974 666

Projekty

Kristína Šašinková
Viceprezidentka pre projekty
E-mail: kristina.sasinkova@iaeste.sk
Tel: +421 911 145 815

Zahraničie

Lenka Siráňová
Viceprezidentka pre zahraničie
E-mail: lenka.siranova@iaeste.sk
Tel: +421 902 974 353

Administratíva

Andrea Dická
Viceprezidentka pre vnútro
E-mail: andrea.dicka@iaeste.sk
Tel: +421 902 974 442

Lokálne centrum Bratislava

Jakub Voříšek
E-mail: bratislava@iaeste.sk
Tel: +421 917 988 339

Fakulta informatiky a informačných technológií,
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava

Lokálne centrum Košice

Adrián Remiaš
E-mail: kosice@iaeste.sk
Tel: +421 918 310 112

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9/B,
042 00 Košice

Lokálne centrum Žilina

Simona Prokopová
E-mail: zilina@iaeste.sk
Tel: +421 918 057 061

UZ Veľký Diel,blok G-H
Vysokoškolákov 22,
010 08 Žilina

Lokálne centrum Zvolen

Natália Repiská
E-mail: zvolen@iaeste.sk
Tel: +421 902 974 356

Technická univerzita vo Zvolene
Masarykova ul. 24,
960 01 Zvolen