Poplatky

HomeSTÁŽEPoplatky

Študentské poplatky

Poplatky za stáž sa líšia poďla typu stáže.

Konferenčná stáž 167€

2 € poplatok za jazykový test + 33 € depozit (môže byť vrátený) + 132 € poplatok za stáž

Postkonferenčná stáž 165€

Jednorazovo poplatok 165€

 • Jazykový test
 • 2
  na mieste konania testu
 • administratívne sprostredkovanie jazykového testu

  neplatí pre online verziu

 • Depozit
 • 33
  pri vybratí troch stáží
 • Depozit sa vracia:
  – Po absolvovaní stáže a zaslaní reportu z nej
  – Ak ti nepridelíme stáž

  Pre vrátenie je potrebné vyplniť žiadosť nižšie

 • Konferenčná stáž
 • 132
  po zostavení nominácie
 • – sprostredkovanie stáže cez IAESTE
  – Poplatok ti vrátime, ak nebudeš akceptovaný na stáž zamestnávateľom

  Pre vrátenie poplatku je potrebné vyplniť žiadosť nižšie

 • Post - konferenčná stáž
 • 165
  jednorázovo
 • – sprostredkovanie postkonferenčnej stáže cez IAESTE
  – Poplatok ti vrátime, ak nebudeš akceptovaný na stáž zamestnávateľom

  Pre vrátenie poplatku je potrebné vyplniť žiadosť nižšie

Ponúkame možnosť zľavy z poplatku za stáž pre finančne znevýhodnených študentov

V prípade, ak spadáš do tejto kategórie, zašli nám dokumenty, ktoré to potvrdzujú a my spravíme všetko preto, aby sme ti pomohli vycestovať na stáž.

Úhrada poplatkov

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
P.O. Box 42
850 05 Bratislava 55
IBAN: SK21 1100 0000 0029 4403 0927
SWIFT: TATRSKBX

Do poznámky pri platbe je potrebné zadať Meno Priezvisko študenta.

Depozit sa uhrádza pri výbere stáže na portáli staze.iaeste.sk
Poplatok za stáž (či už konferenčnú alebo postkonferenčnú) sa uhrádza pred odoslaním nominácie študenta do cieľovej krajiny.

Pre vrátenie poplatku treba vyplniť žiadosť nižšie:

Žiadosť o vrátenie poplatku

Bol si na stáži a rád by si požiadal o vrátenie depozitu 33 € ? Nezabudni okrem žiadosti o vrátenie depozitu vyplniť aj tieto dva formuláre (bez toho nebude depozit vrátený).

 1. Vyplniť  Správu o absolvovaní odbornej stáže v zahraničí
 2. Vyplniť Trainees Report

Nárok na vrátenie depozitu majú všetci študenti, ktorí nám najneskôr do 1 mesiaca od ukončenia stáže vyplnia všetky tieto 3 formuláre a študenti, ktorým vo februári nebola pridelená žiadna stáž.

Depozit Vám pošleme na Váš účet do 1 mesiaca od prijatia všetkých formulárov.

 

Na základe tejto žiadosti vám zašleme zálohu za stáž. Zaslaním vyhlasujete, že všetky zadané údaje sú správne. Prípadné otázky môžete smerovať na exchange@iaeste.sk.

Prihlásil si sa na stáž a nebol si spoločnosťou akceptovaný?
V tomto prípade máš nárok na vrátenie poplatku za stáž. Pre vrátenie stačí vyplniť formulár nižšie.  PARTNERI IAESTE