Poplatky

HomeSTÁŽEPoplatky

Po vyskladaní nominácie odošleš jednorazový poplatok vo výške 165€.

V prípade, že na stáž nebudeš akceptovaný, sa ti poplatok v plnej výške vráti.

Poplatok pokrýva náklady spojené s jazykovým testom, získaním a spostredkovaním stáže.

Možnosti získania zľavy z poplatku

1. Pre finančne znevýhodnených študentov

V prípade, ak spadáš do tejto kategórie, zašli nám dokumenty, ktoré to potvrdzujú a my spravíme všetko preto, aby sme ti pomohli vycestovať na stáž.

 

2. Možnosť získania zľavy pre všetkých

Každý študent má možnosť získať zľavu na stáž, ak nájde na Slovensku firmu, ktorá je ochotná prijať zahraničného študenta v mestách, kde sa nachádzajú lokálne centrá IAESTE Slovakia. Štandardne poplatok za sprostredkovanie stáže je 165€ .

V prípade úspechu študent kontaktuje dané lokálne centrum a to vyrieši detaily za neho.

Študentovi, ktorý získa stáž pre zahraničného študenta, bude automaticky prirátaných 50 bodov k jeho celkovému počtu. Minimálne 30 bodov získaných z jazykového testu ostáva podmienkou. 50 bodov navyše sa priráta k celkovému počtu bodov iba raz – nie za každú nájdenú stáž.

V prípade, že študent získa na Slovensku jedno alebo viac pracovných miest pre zahraničných stážistov, získa vtedy zľavu na stáž vo výške:

50%

zľava

Jedna získaná stáž

75%

zľava

Dve získané stáže

100%

zľava

Tri a viac získaných stáží

Úhrada poplatkov

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
P.O. Box 42
850 05 Bratislava 55
IBAN: SK21 1100 0000 0029 4403 0927
SWIFT: TATRSKBX

Do poznámky pri platbe je potrebné zadať Meno Priezvisko študenta.

Poplatok za stáž (či už výmennú alebo globálnu) sa uhrádza pred odoslaním nominácie študenta do cieľovej krajiny.

Pre vrátenie poplatku treba vyplniť žiadosť nižšie:

Žiadosť o vrátenie poplatku

Prihlásil si sa na stáž a nebol si spoločnosťou akceptovaný?
V tomto prípade máš nárok na vrátenie poplatku za stáž. Pre vrátenie stačí vyplniť formulár nižšie.

Zaslaním vyhlasujete, že všetky zadané údaje sú správne. Prípadné otázky môžete smerovať na exchange@iaeste.sk.


    PARTNERI IAESTE