Jazykový test

HomeSTÁŽEJazykový test

Prvým krokom ku získaniu stáže je jazykový test, ktorý sa skladá z dvoch častí – písomnej a ústnej. Na výber sú štyri jazyky – anglický, španielsky, nemecký a francúzsky.

Test z angličtiny je povinný, študent si môže dobrovoľne vybrať aj viac jazykov a získať plusové body. Testy sú na úrovni A2 až B1. Za písomnú a ústnu časť je možné získať po 25 bodov, teda dokopy 50. Na uchádzanie sa o stáž je potrebné získať minimálne 25,5 bodov – minimálne 51% z každej časti. Získané body sú zverejnené na profile uchádzača najviac do dvoch týždňov od konania testu.

Pred samotným jazykovým testom je potrebné zaregistrovať sa a vytvoriť prihlášku. Registrovať sa stačí len raz, prihlášku na stáž je potrebné podať každý rok, ktorý chce študent vycestovať.

Jazykové testy sa zvyčajne konajú v novembri.

Najbližšie termíny jazykových testov

Očakávajte v októbri/novembri 2021.

Upresníme dostatočne vopred.

Bratislava

Kde:

Kedy:

Čas:

Bratislava

Kde:

Kedy:

Čas:

Bratislava

Kde:

Kedy:

Čas:

Bratislava

Kde:

Kedy:

Čas:

Po absolvovaní písomnej časti jazykového testu a získaní dostatočného počtu bodov je študent povinný prejsť ústnou časťou, kde bude diskutovať v anglickom alebo nemeckom jazyku s lektorom na tému, ktorú lektor zvolí.

Body, ktoré možno získať

25

Jazykový test - písomná časť

25

Jazykový test - ústna časť

30

Priemer známok za štúdium

30

Členstvo v IAESTE

50

Získaná stáž na Slovensku pre zahraničného študenta

Možnosť získania zľavy na stáž

Každý študent má možnosť získať zľavu na stáž, ak nájde na Slovensku firmu, ktorá je ochotná prijať zahraničného študenta v mestách, kde sa nachádzajú lokálne centrá IAESTE Slovakia. Štandardne poplatok za sprostredkovanie stáže je 132€ alebo 165€ (záleží od vybraného typu stáže).

V prípade úspechu študent kontaktuje dané lokálne centrum a to vyrieši detaily za neho.

Študentovi, ktorý získa stáž pre zahraničného študenta, bude automaticky prirátaných 50 bodov k jeho celkovému počtu. Minimálne 25 bodov získaných z jazykového testu ostáva podmienkou. 50 bodov navyše sa priráta k celkovému počtu bodov iba raz – nie za každú nájdenú stáž.

V prípade, že študent získa na Slovensku viac ako jedno pracovné miesto pre zahraničného stážistu, získa vtedy zľavu na stáž vo výške:

25%

zľava

Dve získané stáže na Slovensku

50%

zľava

Tri získané stáže na Slovensku

75%

zľava

Štyri získané stáže na Slovensku

100%

zľava

Päť a viac získaných stáží na Slovensku