Jazykový test

HomeSTÁŽEJazykový test

Prvým krokom k získaniu stáže je úspešné zvládnutie jazykového testu, ktorý sa skladá z dvoch častí – písomnej a ústnej. Písomná časť overuje základné znalosti jazyka (gramatika, štruktúra vety, porozumenie písaného textu, …), v rámci ústnej časti bude študent diskutovať s lektorom na rôzne témy. Test by nemal zabrať viac ako 2 hodiny.

V prípade, že sa zúčastníš testu online, je potrebné najprv vyplniť písomnú časť testu – formulár testu nájdeš tu. Na ústnu budeš neskôr prizvaný podľa zvoleného termínu.

Celkový počet bodov jazykového testu je 50 a pre uchádzanie sa o stáž je potrebné získať minimálne 30 bodov. Získané body budú zverejnené na profile uchádzača najviac do dvoch týždňov od konania testu.

Pred samotným jazykovým testom je potrebné sa zaregistrovať a podať prihlášku. Registrovať sa stačí len raz, prihlášku na stáž je potrebné podať v každom roku, v ktorom chce študent vycestovať.

Jazykové testy sa zvyčajne konajú v októbri a novembri.

Najbližšie termíny jazykových testov

Očakávajte v októbri/novembri 2023.

Upresníme dostatočne vopred.

Body, ktoré možno získať

20

Jazykový test - písomná časť

30

Jazykový test - ústna časť

10

Priemer známok za štúdium

30

Členstvo v IAESTE

50

Získaná stáž na Slovensku pre zahraničného študenta

Možnosť získania zľavy na stáž

Každý študent má možnosť získať zľavu na stáž, ak nájde na Slovensku firmu, ktorá je ochotná prijať zahraničného študenta v mestách, kde sa nachádzajú lokálne centrá IAESTE Slovakia. Štandardne poplatok za sprostredkovanie stáže je 132€ alebo 165€ (záleží od vybraného typu stáže).

V prípade úspechu študent kontaktuje dané lokálne centrum a to vyrieši detaily za neho.

Študentovi, ktorý získa stáž pre zahraničného študenta, bude automaticky prirátaných 50 bodov k jeho celkovému počtu. Minimálne 30 bodov získaných z jazykového testu ostáva podmienkou. 50 bodov navyše sa priráta k celkovému počtu bodov iba raz – nie za každú nájdenú stáž.

V prípade, že študent získa na Slovensku viac ako jedno pracovné miesto pre zahraničného stážistu, získa vtedy zľavu na stáž vo výške:

50%

zľava

Jedna získaná stáž

75%

zľava

Dve získané stáže

100%

zľava

Tri a viac získaných stáží

PARTNERI IAESTE