Jazykový test

HomeSTÁŽEJazykový test

Vyplň písomnú časť jazykového testu

Prvým krokom k získaniu stáže je úspešné zvládnutie jazykového testu, ktorý sa skladá z dvoch častí – písomnej a ústnej. Písomná časť overuje základné znalosti jazyka (gramatika, štruktúra vety, porozumenie písaného textu, …), v rámci ústnej časti bude študent diskutovať s lektorom na rôzne témy. Test by nemal zabrať viac ako 2 hodiny.

V prípade, že sa zúčastníš testu online, je potrebné najprv vyplniť písomnú časť testu – formulár testu nájdeš tu. Na ústnu budeš neskôr prizvaný podľa zvoleného termínu.

Vo výnimočných prípadoch je možné absolvovať test z iného jazyka, ako angličtiny, ako napríklad nemčiny alebo španielčiny. Pre túto možnosť kontaktuj svoje lokálne centrum.

Celkový počet bodov jazykového testu je 50 a pre uchádzanie sa o stáž je potrebné získať minimálne 30 bodov. Získané body budú zverejnené na profile uchádzača najviac do dvoch týždňov od konania testu.

Pred samotným jazykovým testom je potrebné sa zaregistrovať a podať prihlášku. Registrovať sa stačí len raz, prihlášku na stáž je potrebné podať v každom roku, v ktorom chce študent vycestovať.

Jazykové testy sa zvyčajne konajú v októbri a novembri.

Najbližšie termíny ústnej časti jazykových testov

Ústnu časť môžeš absolvovať až keď vyplníš písomný test. Na konci testu si môžeš vybrať z nasledujúcich termínov.

02.11.2023

Štvrtok, online

18:00 – 20:00

07.11.2023

Utorok, online

18:00 – 20:00

16.11.2023

Štvrtok, online

18:00 – 20:00

21.11.2023

Utorok, online

18:00 – 20:00

Body, ktoré možno získať

20

Jazykový test - písomná časť

30

Jazykový test - ústna časť

10

Priemer známok za štúdium

30

Členstvo v IAESTE

50

Získaná stáž na Slovensku pre zahraničného študenta

PARTNERI IAESTE