Katalóg Job

HomePROJEKTYKatalóg Job

Katalóg Job je brožúrka, v ktorej ponúkame firmám priestor na propagáciu. Tlačí sa raz ročne, vždy vo februári v náklade 10 000 kusov a je distribuovaný počas celého roka zadarmo študentom na univerzitách, kde pôsobíme počas veľtrhu IAESTE Dni Príležitostí. Katalóg vytvára priestor na prezentáciu firiem, ktoré ponúkajú uplatnenie študentom a absolventom vysokých škôl. Tento projekt ponúka študentom možnosť oboznámiť sa s perspektívnymi zamestnávateľmi a ich pracovnými ponukami. Pomáha študentom vybrať si zamestnávateľov, s ktorými môžu následne nadviazať osobný kontakt na veľtrhu IAESTE Dni Príležitostí. Taktiež vám ponúkame priestor na uverejnenie článku pod menom vašej spoločnosti. Súčasťou každého vydania sú aj zaujímavé články o hľadaní zamestnania či manažérskych zručnostiach.

Najnovší Katalóg Job 2024

Staňte sa súčasťou Katalóg job!

PARTNERI IAESTE