GDPR

HomeGDPR

V IAESTE Slovakia prístupné na webovej stránke www.iaeste.sk rešpektujeme súkromie našich návštevníkov. Tento dokument o Zásadách ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré web IAESTE Slovakia zhromažďuje a zaznamenáva a ako sú tieto informácie používané.

Ak máte ďalšie otázky alebo požadujete ďalšie informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na naše online aktivity a platia pre návštevníkov našich webových stránok, pokiaľ ide o informácie, ktoré zdieľali a/alebo zhromažďujú v IAESTE Slovakia. Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne informácie zhromažďované offline alebo prostredníctvom kanálov iných ako táto webová stránka. Naše zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou bezplatného generátora zásad ochrany osobných údajov.

Súhlas

Používaním našich webových stránok súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami. Tu môžete zmeniť svoj súhlas.

 

Informácie, ktoré zbierame

Osobné údaje, ktoré ste požiadaní poskytnúť, a dôvody, prečo ste o to požiadaní, vám budú objasnené v bode, v ktorom vás požiadame o poskytnutie vašich osobných údajov.

Ak nás kontaktujete priamo, môžeme o vás dostať ďalšie informácie, ako je vaše meno, e -mailová adresa, telefónne číslo, obsah správy a/alebo príloh, ktoré nám môžete poslať, a ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť.

Keď si zaregistrujete účet, môžeme od vás požadovať vaše kontaktné informácie vrátane položiek, ako sú meno, názov spoločnosti, adresa, e -mailová adresa a telefónne číslo.

 

Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame rôznymi spôsobmi, vrátane:

  • Poskytovania, prevádzkovania a udržiavania našej webovej stránky
  • Vylepšovania, prispôsobovania a rozširovania našej webovej stránky
  • Pochopenia a analýzy ako využívate naše webové stránky
  • Komunikácie s vami, priamo alebo prostredníctvom jedného z našich partnerov, vrátane zákazníckych služieb, aby sme vám poskytli aktualizácie a ďalšie informácie týkajúce sa webovej stránky a na marketingové a propagačné účely
  • Posielania e -mailov
  • Nájdeniu a zabráneniu podvodom

Logovanie

IAESTE Slovakia dodržiava štandardný postup používania logovacích súborov. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov pri návšteve webových stránok. Všetky hostingové spoločnosti to robia a sú súčasťou analytiky hostingových služieb. Informácie zhromažďované  logmi zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátumovú a časovú pečiatku, odkazujúce/výstupné stránky a prípadne počet kliknutí. Tieto nie sú prepojené so žiadnymi informáciami, ktoré sú osobne identifikovateľné. Cieľom týchto informácií je analyzovať trendy, spravovať web, sledovať pohyb používateľov na webe a zhromažďovať demografické informácie.

 

Súbory cookie a webové signály

Rovnako ako všetky ostatné webové stránky, IAESTE Slovakia používa „cookies“. Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane preferencií návštevníkov a stránok na webových stránkach, na ktoré sa návštevník dostal alebo ich navštívil. Informácie sa používajú na optimalizáciu dojmu používateľov prispôsobením obsahu našej webovej stránky na základe typu prehliadača návštevníka a/alebo iných informácií.

Ak chcete získať všeobecnejšie informácie o súboroch cookie, prečítajte si „Čo sú súbory cookie“ od súhlasu s používaním súborov cookie.

 

Zásady ochrany osobných údajov reklamných partnerov

 

V tomto zozname môžete nájsť zásady ochrany osobných údajov pre každého z reklamných partnerov spoločnosti IAESTE Slovakia

Reklamné servery alebo reklamné siete tretích strán používajú technológie, ako sú súbory cookie, JavaScript alebo webové signály, ktoré sa používajú v ich príslušných reklamách a odkazoch na webové stránky IAESTE Slovakia, ktoré sa odosielajú priamo do prehliadača používateľov. Keď k tomu dôjde, automaticky získajú vašu IP adresu. Tieto technológie sa používajú na meranie účinnosti ich reklamných kampaní a/alebo na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý vidíte na webových stránkach, ktoré navštevujete.

Všimnite si toho, že IAESTE Slovakia. nemá prístup k týmto súborom cookie, ktoré používajú inzerenti tretích strán, ani nad nimi nemá kontrolu.

 

Zásady ochrany osobných údajov tretích strán

 

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti IAESTE Slovakia. sa nevzťahujú na iných inzerentov alebo webové stránky. Preto vám odporúčame, aby ste si podrobnejšie informácie prečítali v príslušných zásadách ochrany osobných údajov týchto reklamných serverov tretích strán. Môže zahŕňať ich postupy a pokyny o tom, ako sa odhlásiť z určitých možností.

Môžete sa rozhodnúť zakázať súbory cookie prostredníctvom svojich individuálnych možností prehliadača. Podrobnejšie informácie o správe súborov cookie v konkrétnych webových prehliadačoch nájdete na príslušných webových stránkach týchto prehliadačov.

 

Práva na ochranu údajov GDPR

 

Radi by sme sa uistili, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv na ochranu údajov. Každý používateľ má právo na nasledujúce:

Právo na prístup – Máte právo požadovať kópie svojich osobných údajov. Za túto službu vám môžeme účtovať malý poplatok.

Právo na opravu – Máte právo požiadať o opravu akýchkoľvek informácií, ktoré považujete za nepresné. Máte tiež právo požiadať o doplnenie informácií, ktoré sú podľa vás neúplné.

Právo na vymazanie – Za určitých podmienok máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania – Máte právo za určitých podmienok požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.

Právo namietať proti spracovaniu – Za určitých podmienok máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov – Máte právo za určitých podmienok požiadať o prenos údajov, ktoré sme zhromaždili, do inej organizácie alebo priamo k vám.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak by ste chceli využiť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

PARTNERI IAESTE