IAESTE Online Dni Príležitostí

Čo sú to Online Dni Príležitostí?

Online Dni Príležitostí ako najnovší projekt IAESTE Slovakia predstavuje virtuálnu verziu každoročne organizovaného veľtrhu na technických univerzitách pod názvom Dni Príležitostí. Nakoľko tradičných Dní Príležitostí sa návštevníci môžu zúčastniť iba fyzicky, cieľom nového projektu je umožniť širšiu dostupnosť trhu práce študentom všetkých vysokých škôl prostredníctvom internetu.

Spoločnosti v úlohe vystavovateľov majú k dispozícii virtuálny stánok, kde sú pre návštevníkov pripravné relevantné informácie o spoločnosti, aktuálne voľné pracovné pozície a predovšetkým reprezentanti spoločnosti pripravení online komunikovať s uchádzačmi formou textových správ.

Návštevníci online veľtrhu môžu aplikovať svoj životopis na vybrané pracovné pozície. Údaje zo životopisu majú návštevníci vyplnené cez pripravené formuláre, a tak personalisti spoločností
majú viaceré možnosti filtrovania a práce so životopismi uchádzačov.

V čom spočívajú výhody online veľtrhu?

  • prívetivé prostredie pre úžívateľov,
  • interaktívna komunikácia s návštevníkmi z celého Slovenska,
  • široká dostupnosť vďaka internetu,
  • rýchla komunikácia medzi potenciálnymi zamestnávateľmi a zamestnancami,
  • možnosť diskusie v podobe textových správ.

Pre aké spoločnosti je veľtrh určený?

Online veľtrh je určený na strane ponuky práce hlavne pre spoločnosti z technických oblastí ako informačné technológie, elektrotechnika, telekomunikácie, energetika, architektúra, chemický priemysel, automobilový priemysel a i., ale aj ekonomických oblastí ako bankovníctvo, finančníctvo, či audit. Cieľovou skupinou na strane dopytu po práci sú všetci uchádzači či už ako študenti, absolventi s praxou, bez praxe, zamestnaní aj nezamestnaní.