Mestá

Bratislava

Lokálne centrum Bratislava
Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

E-mail: bratislava@iaeste.sk
Tel.: +421 902 974 356

Košice

Lokálne centrum Košice
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9/B, 042 00 Košice

E-mail: kosice@iaeste.sk

Žilina

Lokálne centrum Žilina
UZ Veľký Diel, blok G-H
Vysokoškolákov 22, 010 08 Žilina

E-mail: zilina@iaeste.sk

Zvolen

Lokálne centrum Zvolen
Technická univerzita vo Zvolene
Masarykova ul. 24, 960 01 Zvolen

E-mail: zvolen@iaeste.sk

PARTNERI IAESTE