Konferenčné stáže

Čo sú to konferenčné stáže?
Naše najbežnejšie odborné stáže, na ktoré študenti odchádzajú do zahraničia prostredníctvom výmenného programu IAESTE. Ich výhodou je, že v prípade pridelenia je študent, narozdiel od postkonferenčných stáží, jediným kandidátom na stáž.
Poplatok za stáž je rozdelený na 2 časti. Prvá časť (33€) sa platí pri výbere stáže na portáli staze.iaeste.sk. Poplatok sa vracia v prípade, že študentovi nebola pridelená žiadna stáž.
V prípade, že je študentovi stáž pridelená, je potrebné zaplatiť 132€ za jej spostredkovanie. Tento poplatok sa vracia v prípade, že študent nebude akceptovaný zahraničnou spoločnosťou.

Prečo majú taký názov?
Členovia IAESTE sa každoročne v januári stretávajú na Annual conference, ktorej súčasťou je aj výmena odborných stáží medzi jednotlivými členskými krajinami. Získané konferenčné stáže sa potom prideľujú jednotlivým uchádzačom.

Čo musím spraviť preto, aby som konferenčnú stáž získal?
Záujemcovia o konferenčnú stáž sa v prvom rade musia zúčastniť jazykového testu, ktoré sa konajú raz ročne v novembri a decembri v každom lokálnom centre. V januári prebieha už spomínaná výmena na Výročnej konferencii a vo februári sa na národnom zasadnutí IAESTE Slovakia získané odborné stáže prideľujú najúspešnejším kandidátom.

Ak si nestihol termín jazykového testu, kontaktuj svojho lokálneho koordinátora.
Ak si nestihol termíny konferenčných stáží, stále je tu možnosť vycestovať na postkonferenčnú stáž, ktoré fungujú takmer celý rok.

Internship

Aká stáž bude pridelená práve mne?
Pred samotným prideľovaním majú kandidáti možnosť vybrať si z ponuky tri stáže, o ktoré majú záujem. Tieto 3 stáže si kandidát usporiada podľa priority, o ktorú má najväčší zaujem. Tento výber je záväzný, a preto pri zápisnom vyberáme depozit za odbornú stáž vo výške 33,- € za každú osobu (nie za každú stáž). Tento depozit ti bude vrátený:

 • ak ti odborná stáž nebude pridelená,
 • po skončení odbornej stáži a dodaní všetkých nami žiadaných dokumentov.

Čo potom, keď mi bola pridelená stáž?
Záujemca, ktorému stáž bola pridelená, zaplatí IAESTE Slovakia praktikantský príspevok (132€), ktorý mu bude vrátený v plnej výške v prípade, ak študent zahraničnou spoločnosťou, resp. akademickou inštitúciou nebol akceptovaný.Študent je ďalej povinný sa zaregistrovať na Exchange Portal, kde mu danú ponuku pridelíme. Študent do tejto ponuky nahrá všetky potrebné dokumenty, ktoré sa ďalej odošlú zahraničnej spoločnosti, ktorá sa rozhodne o akceptácií/neakceptácií študenta.

Dokumenty potrebné na prihlásenie sa na konferenčnú stáž:

 1. motivačný list
 2. štruktúrovaný životopis
 3. zoznam absolvovaných predmetov na vysokej škole
 4. potvrdenie o jazykových znalostiach (vieme dodať)
 5. sken pasu (v prípade potreby prijímajúcej krajiny)
 6. potvrdenie o návšteve školy

V prípade, ak máte k dispozícii odporúčanie z predchádzajúcej práce či stáže, diplom, jazykový certifikát a pod. dokumenty, odporúčame Vám ich priložiť k ostatným dokumentom. Dokumenty treba vypracovať v angličtine alebo v nemčine, ak zamestnávateľom žiadaným jazykom je nemčina.

Čo sa deje po akceptácii?
V prípade akceptácie študenta je potrebné potvrdiť údaje o pricestovaní na Exchange Platform, aby boli členovia v cieľovej krajine pripravení a stihli všetko včas zariadiť. Následne, ak je to potrebné, pripraviť dokumenty na vycestovanie (pas, víza) a v neposlednom rade zabezpečiť letenku do cieľovej krajiny. Po pricestovaní bude mať študent k dispozícii osobu, ktorá zaňho bude zodpovedná a rada pomôže s čímkoľvek.

Skončil som odbornú stáž. Mám ešte niečo spraviť?
Do 30 dní od skončenia odbornej stáže je študent povinný:

 1. Vyplniť Správu o absolvovaní odbornej stáže v zahraničí.
 2. Vyplniť Trainees Report.
 3. Vyplniť Žiadosť o vrátenie zálohy.

Po splnení týchto troch bodov bude študentovi vrátená záloha za odbornú stáž a poslané potvrdenie o absolvovaní odbornej stáže v zahraničí.

Čo keď ma firma neakceptovala?
V prípade ak študent nebude spoločnosťou akceptovaný, má stále možnosť uchádzať sa o postkonferenčné stáže.

Študent má v tomto prípade nárok na vrátenie poplatku - potrebné vyplniť tento formulár.