Konferenčné stáže

Čo sú to konferenčné stáže?
Naše najbežnejšie odborné stáže, na ktoré študenti odchádzajú do zahraničia prostredníctvom výmenného programu IAESTE. Ich výhodou je, že v prípade pridelenia je študent, narozdiel od postkonferenčných stáží, jediným kandidátom na stáž.

Prečo majú taký názov?
Členovia IAESTE sa každoročne v januári stretávajú na Annual conference, ktorej súčasťou je aj výmena odborných stáží medzi jednotlivými členskými krajinami.

Ako sa prihlásim na stáž?
Prvým krokom je registrácia a podanie prihlášky v našom systéme staze.iaeste.sk.
Záujemcovia o konferenčnú stáž sa následne musia zúčastniť jazykového testu, ktorý sa koná v novembri a decembri na každom lokálnom centre.
Po zverejnení ponúk si vybrať maximálne 3 stáže podľa priority a skúseností a zaplatiť depozit za výber stáže.

Internship

Aká stáž bude pridelená práve mne?
Pred samotným prideľovaním majú kandidáti možnosť vybrať si z ponuky maximálne tri stáže, o ktoré majú záujem. Tieto 3 stáže si kandidát usporiada podľa priority, o ktorú má najväčší zaujem. Pri výbere je nutné zohľadňovať svoje znalosti a skúsenosti, ako aj dĺžku stáže a termín, v ktorom je možné na stáž vycestovať.
Tento výber je záväzný, a preto pri zápisnom vyberáme depozit za odbornú stáž vo výške 33,- € za každú osobu (nie za každú stáž). Tento depozit ti bude vrátený:

 • ak ti odborná stáž nebude pridelená,
 • po skončení odbornej stáže a dodaní všetkých nami žiadaných dokumentov.

Pre vrátenie poplatku je potrebné vyplniť tento formulár.

Čo potom, ak mi bola pridelená stáž?
Záujemca, ktorému stáž bola pridelená, zaplatí IAESTE Slovakia poplatok za konferenčnú stáž (132€). Tento poplatok mu bude vrátený v plnej výške v prípade, ak študent zahraničnou spoločnosťou, resp. akademickou inštitúciou nebol akceptovaný. Študent je ďalej povinný sa zaregistrovať na Exchange Platform, kde mu danú ponuku pridelíme. Študent následne nahrá všetky potrebné dokumenty, ktoré sa ďalej odošlú zahraničnej spoločnosti, ktorá rozhodne o akceptácií/neakceptácií študenta.

Aké dokumenty potrebujem na nomináciu?

 1. motivačný list
 2. štruktúrovaný životopis
 3. zoznam absolvovaných predmetov na vysokej škole
 4. potvrdenie o jazykových znalostiach (vieme dodať)
 5. sken pasu (v prípade potreby prijímajúcej krajiny)
 6. potvrdenie o návšteve školy

V prípade, ak máte k dispozícii odporúčanie z predchádzajúcej práce či stáže, diplom, jazykový certifikát a pod. dokumenty, odporúčame ti ich priložiť k ostatným dokumentom. Dokumenty treba vypracovať v angličtine alebo v nemčine, ak zamestnávateľom žiadaným jazykom je nemčina.

Čo sa deje po akceptácii?
V prípade akceptácie študenta je potrebné potvrdiť údaje o pricestovaní na Exchange Platform, aby boli členovia v cieľovej krajine pripravení a stihli všetko včas zariadiť. Následne, ak je to potrebné, pripraviť dokumenty na vycestovanie (pas, víza) a v neposlednom rade zabezpečiť letenku do cieľovej krajiny. Po pricestovaní bude mať študent k dispozícii osobu, ktorá zaňho bude zodpovedná a rada pomôže s čímkoľvek.

Skončil som odbornú stáž. Mám ešte niečo spraviť?
Do 30 dní od skončenia odbornej stáže je študent povinný:

 1. Vyplniť Správu o absolvovaní odbornej stáže v zahraničí.
 2. Vyplniť Trainees Report.
 3. Vyplniť Žiadosť o vrátenie zálohy.

Po splnení týchto troch bodov bude študentovi vrátená záloha za odbornú stáž.

Čo keď ma firma neakceptovala?
V prípade ak študent nebude spoločnosťou akceptovaný, má stále možnosť uchádzať sa o postkonferenčnú stáž. Študent má v tomto prípade nárok na vrátenie poplatku za stáž - je potrebné vyplniť tento formulár.