Postkonferenčné stáže

Na postkonferenčnú stáž sa študent môže prihlásiť kedykoľvek počas roka bez toho, aby absolvoval jazykový test v novembri. Ústnu časť testu absolvuje s členom IAESTE Slovakia v rámci krátkeho rozhovoru. Na stáže treba reagovať okamžite, lebo okrem Slovenska je ponúknutá ďalším členským krajinám. Platí pravidlo: Kto prvý príde, ten získa stáž. Poplatok za postkonferenčnú stáž je 165,- €, ale platí sa až potom ako zamestnávateľ študenta akceptuje.

V prípade záujmu o stáž zašlite e-mail s referenčným číslom stáže v predmete správy, uveďte dôvody, prečo by ste chceli na danú stáž vycestovať a do prílohy vložte životopis. Následne vás budeme kontaktovať a informovať o ďalšom postupe. Ak bude stáž dostupná, dodatočne zašlete vyplnenú nomináciu spolu s ostatnými dokumentami na adresu exchange@iaeste.sk.

Stáže sa môžu zúčastniť len študenti vysokých škôl alebo čerství absolventi VŠ. Stáží v Nemecku sa môžu zúčastniť len tí študenti, ktorí budú mať počas celej doby trvania stáže štatút študenta.

Dokumenty potrebné pre prihlásenie sa na postkonferenčnú stáž:

  1. nominačný papier (návod na vypľňovanie)
  2. sprievodný (motivačný) list (návod na jeho vypracovanie)
  3. štruktúrovaný životopis (návod na jeho vypracovanie)
  4. zoznam absolvovaných predmetov na vysokej škole (návod na jeho vypracovanie si môžete stiahnuť tu)
  5. potvrdenie o jazykových znalostiach (len pre stáže do Nemecka)
  6. scan pasu a fotografiu

V prípade, ak máte k dispozícii odporúčanie z predchádzajúcej práce či stáže, diplom, jazykový certifikát a pod. dokumenty, odporúčame Vám ich priložiť k ostatným dokumentom. Dokumenty treba vypracovať v angličtine, prípadne nemčine, v závislosti od toho, aký jazyk je zamestnávateľom požadovaný.

Ak Vám bola pridelená odborná stáž v Nemecku, používajte prosím na vypracovanie nominačného papiera originál, ktorý ste obdržali od IAESTE a nie elektronickú verziu, ktorú si môžete stiahnuť na našej stránke.