Postkonferenčné stáže

Na postkonferenčnú stáž sa študent môže prihlásiť kedykoľvek počas roka bez toho, aby absolvoval jazykový test v novembri. Ústnu časť testu absolvuje s členom IAESTE Slovakia v rámci krátkeho rozhovoru. Na stáže treba reagovať okamžite, lebo okrem Slovenska je ponúknutá ďalším členským krajinám. Platí pravidlo: Kto prvý príde, ten prvý berie. Poplatok za postkonferenčnú stáž je 165,- €*.

Všetky aktuálne zverejnené stáže je možné nájsť na Exchange Platform, kde je potrebné sa najprv zaregistrovať a počkať na potvrdenie o registrácií. Následne si môžete prezerať ponuky z celého sveta. Tieto ponuky sa často menia - ak teda nenájdete svoju vysnívanú stáž na prvýkrát, nezúfajte. Skúste si ponuku prezrieť o pár týždňov.

V prípade záujmu o stáž si môžete na portáli vytvoriť nomináciu - stačí kliknúť na tlačidlo "Create application" pri zvolenej ponuke, vyplniť všetky povinné údaje a potvrdiť. Všetky údaje sa nám prepošlú a po zaplatení poplatku vám ponuku pridelíme. Následne bude nutné nahrať potrebné dokumenty - motivačný list, CV, a pod. (celý zoznam nájdete nižšie, v časti "Dokumenty potrebné pre nomináciu na postkonferenčnú stáž"). Po odoslaní je potrebné počkať na odpoveď od danej krajiny.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje na exchange@iaeste.sk.

Stáže sa môžu zúčastniť len študenti vysokých škôl alebo čerství absolventi VŠ. Niektoré stáže vyžadujú mať štatút študenta počas celej stáže, je potrebné si na to pri výbere dávať pozor.

Dokumenty potrebné pre nomináciu na postkonferenčnú stáž:

  1. sprievodný (motivačný) list
  2. štruktúrovaný životopis
  3. potvrdenie o návšteve školy
  4. zoznam absolvovaných predmetov na vysokej škole (väčšinou dodávané študijným oddelením)
  5. potvrdenie o jazykových znalostiach
  6. sken pasu
  7. fotografia

V prípade, ak máte k dispozícii odporúčanie z predchádzajúcej práce či stáže, diplom, jazykový certifikát a pod. dokumenty, odporúčame Vám ich priložiť k ostatným dokumentom. Dokumenty treba vypracovať v angličtine, prípadne nemčine, v závislosti od toho, aký jazyk je zamestnávateľom požadovaný.
Taktiež je možné priložiť portfólio (hlavne pre ponuky v odbore architektúra).

*Poplatok sa v prípade neakceptácie študenta vracia.