Správa o odbornej stáži v zahraničí

HomePoplatkySpráva o odbornej stáži v zahraničí

Správa o odbornej stáži v zahraničí slúži ako pomôcka pre študentov, ktorí na odbornej stáži ešte neboli a takisto slúži na skvalitňovanie výmenného programu IAESTE Slovakia. Váš príspevok by mal obsahovať rady, tipy, varovania a iné dôležité infomácie o tom, aký prínos mala pre študentov absolvovaná stáž a čo asi študentov na takej stáži čaká.

Pri písaní správy dodržte, prosím, nasledovné body

správa má byť vo formáte súvislého textu (nie v odrážkach)

správa má byť v slovenskom jazyku

správa má mať rozsah aspoň jednej A4

Orientačné body - aby ste na nič dôležité nezabudli

cestovanie - ako ste cestovali? očakával vás niekto na mieste?

sociálne aktivity - ako sa o vás členovia IAESTE postarali? zaviedli vás do firmy? ukázali okolie? aké boli vaše aktivity po práci?

ubytovanie - aké ste mali ubytovanie? aká bola úroveň?

práca - aká bola vaša pracovná náplň? aký bol prístup zamestancov a kolegov? koľko hodín ste pracovali? bol plat postačujúci?

stravovanie - bufety? jedálne?

kultúrny program - zúčastnili ste sa výletov organizovaných IAESTE?

nezabudni priložiť pár fotiek

Dôležité

Túto správu zašlite do 30 dní od skončenia vašej odbornej stáže.

    Akceptovaný formát: png, jpg, jpeg, zip, rar. Max veľkosť: 10MB

    PARTNERI IAESTE