Poplatky

Typ poplatku IBAN Suma
Depozit SK2111000000002944030927 33 eur*
Poplatok za konferenčnú stáž SK2111000000002944030927 132 eur**
Poplatok za postkonferenčnú stáž SK2111000000002944030927 165 eur

* - Platí sa po výbere stáže na portáli staze.iaeste.sk
** - Platí sa pred odoslaním nominácie do cieľovej krajiny.

Do poznámky pri platbe je potrebné zadať Meno a Priezvisko študenta
Pre vrátenie poplatku treba vyplniť žiadosť.

V rámci poplatkov nie sú zahrnuté poplatky za žiadosť o víza, prípadne iné poplatky týkajúce sa prihlášky a ubytovania.